Bild2 Bild2

Hvis det for en gangs skyld skal gå hurtigere! 24t nødstilfælde -Tolke-Service! +49 (0)3334 21 25 01

Dit tolkebureau i Brandenburg, Chorin

Moderne medier og transportmuligheder har revolutioneret personlige udvekslingsplatforme i løbet af ganske få årtier. Leverandører, der tidligere var næsten ukendte, bliver de bedste samarbejdspartnere. Fælles planer bliver sat i værk. Arbejdspladser skabes, nye forretningsområder udvikles. Grundlaget: naturligvis den personlige kontakt, levende frembragt gennem kommunikation via sproget. Tolke hos Transtext, dit tolkebureau i Brandenburg, står sikkert og kompetent ved din side ved forretningsforhandlinger, delegationsrejser eller andre erhvervsmæssige anledninger.

Men der findes også mindre skønne situationer, hvor vi støtter dig professionelt. For eksempel på hospitaler eller i retten. Mange af vores medarbejdere bestilles af offentlige instanser, er taget i ed og er dybt fortrolige med de høje krav, som et retsmøde stiller til sproglige og kulturelle færdigheder. På vores kontor vælger vi altid de kolleger, der er bedst egnede til dine behov. Det er ikke kun et spørgsmål om rejsetid og fagkundskab, men også den specifikke type fortolkning, der efterspørges. Læs her, hvor forskelligartet vores tolke har specialiseret sig. Og naturligvis besvarer vi gerne dine spørgsmål på kontoret i Chorin.

Konsekutivtolk

De er de alsidige i branchen og bliver brugt i mange forskellige indsatsområder. Erhvervsforhandlinger, forretningsfrokoster, men også besøg hos læger eller myndigheder hører til deres daglige brød. Konsekutivtolke lytter først til, hvad en samtalepartner fremlægger på sit sprog. Efterfølgende gengiver tolken det sagte på målsproget. Intervallerne, hvor tolken taler, kan variere ganske betragteligt. Sommetider vil sætning for sætning blive oversat, andre gange hele passager af flere minutters varighed.

Simultantolk / Konferencetolk

"Simultan" betyder helt enkelt at gøre flere ting på samme tid. Nemlig at lytte på et sprog, tænke på to sprog og tale på målsproget. Koncentrationen, som kræves her, er ganske enorm. Denne type tolkning anvendes især ved konferencer. Vi fra Transtext stiller topprofessionelle kolleger til din rådighed, og om nødvendigt også det tekniske udstyr. Kontakt os venligst desangående, vi er kun glade for at hjælpe!

Retstolke

Kolleger, der har specialiseret sig i tolkning ved domstolene, er bekendt med de juridiske situationer. De mestrer fagsproget og er i stand til, når det er nødvendigt, på anmodning fra retten også at forklarebegreber eller domme over for _vidner eller tiltalte. Generelt er vores medarbejdere offentligt indkaldt og taget i ed. Du kan stole på vore medarbejderes indsats, professionelle arbejde og excellente kvalitet. Bestil din tolk via telefon, e-mail eller post, alt efter hvad du foretrækker.

DIN KONTAKTPERSON

Har du spørgsmål?

Oleg 
03334 - 21 25 01
info@transtext-sprachendienst.de