Sizer 16x9 Add image description in mediapool for header_vertraege_neu.jpg

Kontrakt

Exakta avtal
Exakta avtal

Kontrakt

Tillit är bra, kontrakt är bättre. Tydliga klargöranden av vem som måste göra vad, när och på vilka villkor. På Adria Språkservice har vi experter med ekonomisk och juridisk kunskap som hjälper till med översättningar av kontakt av alla slag.

Naturligtvis är kontrakt särskilt viktiga när det gäller meningsskiljaktigheter – men det är inte deras enda syfte. De hjälper även till att förtydliga förfaranden som samtliga parter måste följa. Bittra erfarenheter från många affärsmän visar att professionella översättningar till deltagarnas nationella språk alltid är att föredra framför att upprätta ett kontrakt på ett neutralt språk, som alla vid bordet kanske inte behärskar perfekt. Det är det enda sättet att verkligen förhindra missförstånd.

Add image description in mediapool for vertraege_beitrag_neu.jpg
Sizer 16x9
Add image description in mediapool for header_bedienungsanleitungen_neu.jpg

Bruksanvisningar

Översättning av bruksanvisningar av kompetenta händer

Läs mer
Add image description in mediapool for header_urkunden.jpg

Dokument

Certifierade översättningar av dokument från alla möjliga områden, t.ex. äktenskapsdokument, skilsmässodokument, födelsebevis eller körkort

Läs mer
Add image description in mediapool for header_zeugnis_neu.jpg

Kvalifikationer

Certifierade översättningar av skolkvalifikationer, yrkesutbildningar mm

Läs mer
Add image description in mediapool for header_behoerdentexte_v2_1.jpg

Myndighetstexter

Certifierade översättningar av kallelser, domar, straff etc.

Läs mer
Add image description in mediapool for header_technische-handbuecher_neu_1.jpg

Tekniska handböcker

Översättning av tekniska handböcker av yrkespersoner med know-how

Läs mer
Add image description in mediapool for header_kontakt_neu.jpg

Förfrågningar

Här kan du kontakta kundjänst via nätet

Läs mer

Har vi väckt ditt intresse?

Skicka gärna ett epostmeddelande till oss med din förfrågan så hjälper vi dig.
Läs mer