Sizer 16x9 Add image description in mediapool for hero_1.jpg

Översättning

Kompetens på 80 språk
Kompetens på 80 språk

Din översättningstjänst i Schwerin

Vad är egentligen skillnaden mellan översättning och tolkning? För oss som arbetar med dessa saker är svaret självklart, men så är det givetvis inte för alla. Vad de flesta känner till är att både översättare och tolkar arbetar med att överföra betydelser från ett språk till ett annat. Skillnaden är att de gör det på olika sätt. Översättare jobbar med språket skriftligt och tolkar muntligt. Ibland är det inte svårare än så.

Adria Språkservice erbjuder översättningar till och från de flesta av världens språk av kompetenta och erfarna specialister. Översättningar från ett främmande språk till ett annat är inget problem för oss, utan något vi arbetar med på daglig basis.

Textsorter som kan översättas är nästan oändliga i sin mångfald. Vi översätter bruksanvisningar, tekniska handböcker, straffdomar, certifikat, medicinska journaler – kort sagt allt som kan läsas på ett annat språk. Vi arbetar med specialiserade översättare som är experter på sina ämnen. Kortfattat går det till så att våra översättare bearbetar texterna och överför dem till sitt modersmål.

Särskilda omständigheter kräver särskilda åtgärder. På Adria Språkservice är vi väl medvetna om detta och ser därför till att varje text får den uppmärksamhet och professionella bearbetning den förtjänar.

Vi lovar dig yrkeskompetens, modersmålskvalitet, korta behandlingstider och strikta tidsfrister.

Tekniska handböcker

Översättning av tekniska handböcker av yrkespersoner med know-how

Mer information

Bruksanvisningar

Översättning av bruksanvisningar av kompetent fackfolk

Mer information

Myndighetstexter

Certifierade översättningar av kallelser, domar, straff etc.

Mer information

Dokument

Certifierade översättningar av dokument från alla möjliga områden, t.ex. äktenskapsdokument, skilsmässodokument, födelsebevis eller körkort

Mer information

Kontrakt

Översättning av kontrakt av alla slag – på begäran certifierade

Mer information

Kvalifikationer

Certifierade översättningar av skolkvalifikationer, yrkesutbildningar mm

Mer information

Har vi väckt ditt intresse?

Skicka gärna ett epostmeddelande till oss med din förfrågan så hjälper vi dig.
Läs mer